Snadné etudy pro akordeon

Stanislav Samuel Raška


Snadné etudy pro akordeon nabízejí širokou škálu hudebních stylů, které obohatí každého hráče na akordeon. Pokrývají technickou úroveň od začátečníka až po pokročilého a jsou vhodné pro žáky prvního stupně základních uměleckých škol, ale také pro dospělé amatérské hráče, kteří by se rádi naučili něco nového. 

Thanks to a wide range of musical styles they offer, the Easy Études for Accordion enrich any accordion player. They cover all levels of technique from a beginner's to an advanced player's and are suitable for pupils of art schools as well as adult amateur player who want to learn something new. 

cena:150 kč

Základním uměleckým školám také nabízíme seminář autora. Náplní může být představení etud, metodika nejen jazzové improvizace na akordeon, nebo samostatný koncertní recitál - program je na domluvě. V případě zájmu neváhejte kontaktovat přímo autora samuel.raska@seznam.cz